Tietosuoja

Sivulle on koottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset Pyhtään kunnan tietosuojaselosteet.

Asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti (henkilöllisyys tarkistetaan) Pyhtään kunnan kirjaamoon.

Tarkastus- ja korjauspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Pyhtään kunnanvirastolta ja kunnan sivuilta.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Tietosuojalomakkeet

Tietosuojaselosteet

Tietosuojavastaava
Tommi Koskinen
tommi.koskinen@pyhtaa.fi
p. 046 922 8207