Telefonnumren ändras på Pyttis hälsostation och munhälsovård 16.12.

14.12.2020
Pyttis hälsovårdstjänster byter till att använda Telia -ACE-systemet i sina telefontjänster 16.12.2020 och samtidigt ändras telefonnumren för telefontjänsterna. Omdirigering från gamla nummer till de...

RIKSDAGSVALET 2019 I PYTTIS

12.03.2019
Befolkningscentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder det senast 21.3.2019 till de röstberättigade, vilkas adress är känd. Röstningskortet...