RIKSDAGSVALET 2019 I PYTTIS

12.03.2019
Befolkningscentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder det senast 21.3.2019 till de röstberättigade, vilkas adress är känd.

ANMÄLNING AV ELEVER TILL FÖRSKOLEUNDER-VISNINGEN OCH MEDDELANDE OM NÄRSKOLA TILL FÖRSTA KLASSEN 2019

12.02.2019
Pyttis svenska skola ANMÄLNING AV ELEVER TILL FÖRSKOLEUNDER-VISNINGEN OCH MEDDELANDE OM NÄRSKOLA TILL FÖRSTA KLASSEN 2019 Deltagande i förskoleundervisning (26 a §)