Understöd

Pyttis kulturtjänster delar årligen ut understöd för kulturverksamhet och -projekt till samfund, föreningar och enskilda idkare som verkar i Pyttis.

Tilläggsinformation:

Kultur- och turismsekreterare Pauliina Sakki
0400 587911 / kulttuuri@pyhtaa.fi

kulttuuri- ja matkailusihteeri
Pauliina Sakki
0400 587 911
pauliina.sakki@pyhtaa.fi