Kadut ja tiet

Pyhtään kunnan tieverkosto rakentuu valtion teistä, kunnan ylläpitämistä kaavateistä ja yksityisteistä. ELY-keskuksen ylläpitämät maantiet Pyhtään alueella näkyvät tästä kartasta. Tämän sivun alalaidan kartoissa ovat eriteltyinä Siltakylän/Heinlahden ja Kirkonkylän taajama-alueiden kunnan ja valtion ylläpitämät tiet.

Valtion tiet

Tienkäyttäjän linja

  • Ilmoitukset akuuteista liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (mm. auraamaton tai erittäin liukas tie, maanteiden merkittävät päällystevauriot, tiellä oleva vesi tai tielle kaatunut puu).  palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi
  • 0200 2100 (24 h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.
  • liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
  • puh. 0295 020 600 (klo 9-16)
  • Liikenteen asiakaspalvelu palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Palauteväylä
ELY-keskuksella on käytössään Palauteväylä-palvelu, jonka kautta voidaan antaa tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvää palautetta, toimenpide-ehdotuksia, kysymyksiä osoitteessa 

Pyhtään kunnan kaavatiet

Hoito ja kunnossapito:

  • Liikennealueiden kesä- ja talvi ylläpidosta vastaa Puu ja kaato Yläkotola Ky p. 044 901 6455 (24/7)

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuu kadulla

TEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKAT
PUNAINEN - 1-luokka
KELTAINEN - 3-luokka
SININEN - Tiehallinnon ylläpitämä tie

Lähde: Ympäristöministeriön ja kuntaliiton esite marraskuu 2005 ISBN 951-731-349-7

Katuvalot

Katuvalot pidetään sammutettuina kesäaikana 30.4.–15.8. lukuun ottamatta Saaristomarkkinoita, jolloin katuvalot palavat Siltakylässä läpi yön. Muina aikoina valot sammutetaan yöajaksi klo 23.00–05.30. Katuvalohuolto tehdään valaistuskaudella n2kk välein. Pimeistä lampuista ja katuvalaistukseen liittyvistä ongelmista pyydetään ilmoittamaan sähköisellä lomakkeella: