Kommun

Pyttis hör till de äldsta kommunerna i Finland. Kommunen är nästan 700 år gammal. Vi räknar med att den höga åldern och de hårda tiderna gett kommunen visdom och samarbetsvilja så att senioren i dag är i sitt livs form, redo att anta kommande utmaningar.

Grundläggande data om Pyttis

Enligt Pyttis kommun grundades kommunen 1347, det var då som kommunens namn för första gång omnämns i en officiell handling. Kommunens areal är 780 km2, varav ca 325 km2 är landområde, ca 446 km2 havsområde och ca 9 km2 inlandsvatten. Invånarantalet i slutet av 2012 var enligt befolkningsregistercentralen 5378 personer. Av invånarna har ungefär 8 % svenska som modersmål, vilket gör Pyttis till Finlands östligaste tvåspråkig kommun.

Kommunens driftskostnader är cirka 29 miljoner euro. 63 % av driftskostnaderna går till ordnandet av social- och hälsovårdsservice. Kommunens intäkter består huvudsakligen av skatter (62 %) och statsandelar (29 %). Inkomstskatteprocenten är 20,25.

Pyttisborna får sin utkomst av servicenäringar (63 %) samt industri- och byggverksamhet (27 %). Jord- och skogsbruket ger arbete åt endast 10 % av invånarna. Ett särdrag i kommunens sysselsättning är att självförsörjningsgraden när det gäller arbetsplatser endast är cirka 46 procent. Den största delen av Pyttisborna, d.v.s. nästan 1 000 personer, åker dagligen till grannstaden Kotka för att arbeta. Kommunens arbetslöshetsgrad var 10,1 procent i slutet av 2012.

Vänkommuner

Pyttis kommuns vänkommuner är Haljala (Estland) och Nacka (Sverige).