Bostäder för seniorer

Pyttis kommunens seniorbostäder ligger i den charmiga kyrkbyn på adressen Prästgårdsvägen 1. Det finns 20 hyreslägenheter fördelade på tre radhus, och dessutom finns en gemensam bastu.

För mer information: Tel. 05 4601 5600, växel

Dessutom erbjuder Mäntyrinne Pyttis rf både servicebostads- och radhusboende både i Broby och Kyrkoby.