Bostäder för seniorer

Pyttis kommuns seniorhus finns i kyrkbyn och har 20 hyreslägenheter.