Tillstånd att arrangera

Arrangeringstillstånd för olika evenemang ges av polisen.
Polisens sidor.