Centralvalnämnden

Centralvalnämnden har som uppgift att arrangera allmänna val som uträttas i kommunen. Till nämnden hör fem medlemmar och ett nödvändigt antal ersättare. För mandatperioden 1.6.2017-31.5.2021 valdes till nämnden:

Centralvalnämnden

Tähtinen Hannu, Ordförande
Arvila Tuija, Vice ordförande
Kuumala Timo
Skoas Anne
Vulkko Tea