Centralvalnämnden

Centralvalnämnden har som uppgift att arrangera allmänna val som uträttas i kommunen. Till nämnden hör fem medlemmar och ett nödvändigt antal ersättare.

Centralvalnämnden

Tähtinen Hannu, Ordförande
Vulkko Tiina, Vice ordförande
Piispa-Jespars Seija
Seppälä Alpo
Skoas Anne