Generalplanen

En generalplan är en generell plan för markanvändning i kommunen eller en del av den.

Pyttis har följande generalplaner: