Förskoleundervisning

Förskolan blev obligatorisk från början av år 2015 enligt förändringar i lagen om grundläggande utbildning. Det här betyder att året innan läroplikten inleds bör barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning.

Anmälning till förskolan

Förskoleundervisning på svenska ges i Pyttis svenska skola i Svartbäck.

Till läsåret 2023-2024 anmäls till förskolan barn som är huvudsakligen födda år 2017. Anmälningen görs elektroniskt via skoladministrationsprogrammets Wilma-anslutning. Den elektroniska anmälningen kräver ett personligt Wilma-användarnamn. Anvisningar för skapandet av användarnamnet och inloggnigen skickas till vårdnadshavarna per post vecka 6. Kontakta skolbyrån, 040 512 9326 / 040 710 4680, koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi, ifall du inte fått ett brev via posten.

Ansökan till kompletterande småbarnsfostran (dagvård)

Ansökan till kompletterande småbarnsfostran (dagvården) görs med en elektronisk blankett.


Kompletterande småbarnsfostran ansöks för tiden 9.8.2023 - 30.5.2024
Ansökningstiden: 14.2 - 31.3.2023

Kompletterande småbarnsfostran för förskolebarn ordnas på svenska i daghemmet Måsarna.

Kompletterande småbarnsfostran kan ansökas enligt följande:

  1. Behovet av vård 0-40h/mån, betalningsgrunden 40% av heldagspriset
  2. Behovet av vård 41-80h/mån, betalningsgrunden 50% av heldagspriset
  3. Behovet av vård 81-100h/mån, betalningsgrunden 70% av heldagspriset
  4. Behovet av vård 101-140h/mån, betalningsgrunden 85% av heldagspriset
  5. Skiftesvård i daghemmet Majakka

Behovet av vård räknas från den tid då barnet kommer på morgonen till vården och far hem från vården på eftermiddagen.
Från tiden räknas bort förskoletiden 4 timmar/dag.
Man kan också få vård enbart på morgonen eller på eftermiddagen.

Vid behov ordnas det också småbarnsfostran (dagvård) åt en förskoleelev under skolornas lovdagar (höst-, jul- och vinterlov). Under sommaren före 1. klassen har barnet rätt till småbarnsforstran tills skolan börjar på hösten. Sommarvård ansöks på nytt med en ny ansökan.

Frågor gällande småbarnsfostran kan skickas åt chefen för småbarnsfostran, Mari Peltola, 044 767 6671, mari.peltola@pyhtaa.fi.

Pyttis svenska skola

Kyrkvägen 448
49240 Svartbäck
skolföreståndare Paulina Hentunen 040 710 4704

pyttis_svenska_skola@pyhtaa.fi
Obs: bindestreck mellan orden pyttis_svenska_skola