Förskoleundervisning

Förskolan blev obligatorisk från början av år 2015 enligt förändringar i lagen om grundläggande utbildning. Det här betyder att året innan läroplikten inleds bör barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning.

Förskoleundervisning ges i Pyttis svenska skola i Svartbäck.

Pyttis svenska skola

Kyrkvägen 448
49240 Svartbäck
skolföreståndare Harriet Sillanpää 040 710 4704

pyttis_svenska_skola@pyhtaa.fi
Obs: bindestreck mellan orden pyttis_svenska_skola