Regler

En betydande del av fullmäktiges anvisningar för verksamheten finns i de stadgar som ska godkännas av fullmäktige. Stadgarna hittar du via nedanstående länkar.

Förvaltningsstadga

Arvodesstadga