Regler

En betydande del av fullmäktiges anvisningar för verksamheten finns i de stadgar som ska godkännas av fullmäktige.

Arvodesstadga