Upphandling och investeringar

Upphandlingar

Kommunen fattar beslut om sina största upphandlingar och investeringar i sin årliga budget och ekonomiplan. Ekonomiplanen uppgörs för tre år. I övrigt har upphandlingarna reglerats i kommunstyrelsens anvisning om upphandling.