Kunnan investointikohteet

Teknisen lautakunnan ja osaston toiminnallisia tavoitteita ovat laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen sekä toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Näihin tavoitteisiin tähdätään myös kiinteistöjen, kaavateiden, yleisten alueiden ja kunnallistekniikan vuosittaisilla investoinneilla. Investointikohteet ovat joko olemassa olevien kohteiden kunnostushankkeita tai uuden rakentamista.

Lisätietoja kunnan investointisuunnitelmasta löytyy talousarviosta.

INVESTOINTIHANKKEITA 2024

Satamat
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt
Kirkonkylän vuoromoottorilaiturin korjaus

Liikuntapaikat
Huutjärvi, Purola, Kirkonkylä ja liikuntamonttu - huoltorakennusten kunnostamista
Huutjärven montun kuntoradalle uusia ulkokuntolaitteita.

Uimarannat
Huutjärven uimarannan uusi kelluva laituri sekä taustan kivien poisto

Ulkoilualueet
Antinniemen grillikatokset ja -paikat

Liikennealueet
Uusi linja-autopysäkki - levennys Huutjärventielle (Sotepan kohta)
Keihässalmentien tien rakentaminen ja asfaltointi
Mäntyrannantien ja Kuusikujan kadun asfaltointi
Malminsuontien liikenteen laatukäytävä
Kulkuyhteys Kaunissaaren Verkkoniemeen - tieyhteys virkistysalueelle
Katujen peruskorjausta kartoituksien mukaan

Aineeton käyttöomaisuus
Munapirtin vesihuollon toteutus. Keihässalmen tien loppuosuus - satama, vesihuolto

KIINTEISTÖT

Hirvikosken koulu
Muovimattojen uusiminen

Huutjärven koulu
Koulun monitoimikenttä - elinkaarensa päässä, uusittava turvallisuussyistä tai purettava pois
Pakastimen uusinta
Kenkätelineet koko kouluun puhtaanapidon parantamiseksi sekä kiinteiden kalusteiden uusiminen suunnitelman mukaisesti
Varavoima - lämmitysjärjestelmän toiminnan turvaaminen laajan sähkökatkon aikana

Suur-Ahvenkosken koulu
VSS saneeraus - loppuun saattaminen
Koulun julkisivun maalaus

Päiväkoti Majakka
Katon maalaus sekä kattoturvatuotteet

Päiväkoti Måsarna
Päiväkodin aidan jatkaminen metsäkiinteistölle

kiinteistöpäällikkö (kiinteistöt, aluelämpöverkosto)
Iikka Voutilainen
044 767 6654
iikka.voutilainen@pyhtaa.fi
työpäällikkö, (kunnallistekniikka, liikennealueet, yleiset alueet)
Teemu Turunen
050 3077 396
teemu.turunen@pyhtaa.fi
tekninen johtaja
Janne Kaulio
044 357 5503
janne.kaulio@pyhtaa.fi