Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamislupaa ei tarvita, jos on voimassa oleva rakennuslupa, MRL:n mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Purkamislupaa ei myöskää tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tälläisen kokonaisuuden osana.

PURKAMISILMOITUS (MRL 127 § mukaisin edellytyksin)

Rakennuksen tai sen osan purkaminen, jollei tarvita purkamislupaa.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja p. 044 767 6831 tai sähköposti etunimi.sukunimi@pyhtaa.fi