Rakennuslupa

Rakennuslupa vaaditaan seuraaviin rakennushankkeisiin:

- rakennuksen rakentaminen
- rakennuksen laajentaminen
- kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
- tilapäisen rakennuksen rakentaminen
- rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
- turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttava rakennuksen korjaus- ja muutostyö
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja p. 044 767 6831 tai sähköposti etunimi.sukunimi@pyhtaa.fi.