Planläggning

Planläggning och tomter

Planläggning är ett system i enlighet med markanvändnings- och bygglagen enligt vilket olika funktioner inom markanvändningen samordnas på landskaps- och kommunnivå.

Grunden för all markanvändning är de riksomfattande målen för områdesanvändning. En plan på lägre nivå får inte vara i strid med en plan på högre nivå. Landskapsplaneringen är med andra ord grunden för generalplaneringen, som åter är grund för detaljplaneringen. På samma sätt går man i planeringen hela tiden från det skissartade mot en mera detaljerad planering av markanvändningen.

Information om pågående planläggning samt planläggningmaterial finns på sida hankepalvelu.pyhtaa.fi under "suunnitelmat".

Uppgifter om ärenden som berör planläggningen i Pyttis ges av

elinvoimapäällikkö, (kaavoitus, maankäyttö, mittaustoimi, joukkoliikenne)
Laura Lahti
050 345 6495
laura.lahti@pyhtaa.fi