Företagare

Driv ett företag i Pyttis

 

Pyttis kommun har som strategi att vara en företagarvänlig kommun. För att förverkliga målet har kommunen slutit ett Y4-avtal (företagsamhet upp i samhället genom samarbete) med den lokala handelskammaren. Kommunen har även i sin dagliga verksamhet tagit målet som sin regel.

Företagsrådgivning till befintliga och nya företag och företagare ges av Cursor Oy, som är ett utvecklingsföretag gemensamt för kommunerna i Kotka-Fredrikshamnsregionen. Cursor strävar till att förstärka livskraften i regionen genom att få till stånd och utveckla en framgångsrik företagarverksamhet. Företagarna erbjuds bland annat:

  • grundläggande rådgivning
  • marknadsföringsstöd
  • informationstjänster
  • tjänster inriktade på Ryssland
  • rådgivning i finansieringsfrågor

Närmare uppgifter om serviceutbudet finns på Cursors hemsidor, adress www.cursor.fi. För ytterligare information per telefon, ring 040 190 2500. Bolagets adress är Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka.