Statusmeddelande

sort

Uppfostran & utbildning

Svenskspråkig undervisning för årskurserna 1-6 ges i Pyttis svenska skola. Skolan ligger i Svartbäck by. Skolans hemsidor är www.pyttissvenskaskola.com.

Högstadieundervisning (årskurserna 7-9) och gymnasieundervisning på svenska ges i Kotka Svenska Samskola.

Anmälning till grundskolan samt ansökan till eftermiddagsverksamheten

Grundskolan

Hösten 2020 börjar läroplikten för barn födda år 2013. Anmälan till första klass görs elektroniskt via Wilma.

Du hittar anmälningsblanketten på Wilma under rubriken ”Blanketter”. Fyll i blanketten och spara.

Vänligen kontakta skolbyrån om du är en ny invånare koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi / 040 710 4680.

Eftermiddagsverksamheten

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs ett och två (hösten 2020) sker också via Wilma  under rubriken ”Blanketter”. Fyll i och spara.

Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i april.

Huutjärven koulun kouluisäntä
Pasi Pirinen
040 351 7451
pasi.pirinen@pyhtaa.fi
Förskollärare, skolföreståndare Pyttis svenska skola
Paulina Hentunen
040 710 4704
paulina.hentunen@pyhtaa.fi
Toimistosihteeri (kasvatus ja koulutus)
Johanna Niemimaa
040 512 9326
johanna.niemimaa@pyhtaa.fi
Klasslärare, skolföreståndare Pyttis svenska skola
Harriet Sillanpää
040 710 4704
harriet.sillanpaa@pyhtaa.fi
Toimistosihteeri (kasvatus ja koulutus)
Carita Liljeqvist
040 710 4680
carita.liljeqvist@pyhtaa.fi
Rehtori
Sari Hakulinen
044 767 6640
sari.hakulinen@pyhtaa.fi