Uppfostran & utbildning

Undervisning och utbildning

Svenskspråkig undervisning för årskurserna 1-6 ges i Pyttis svenska skola. Skolan ligger i Svartbäck by. Skolans hemsidor är www.pyttissvenskaskola.com.

Högstadieundervisning (årskurserna 7-9) och gymnasieundervisning på svenska ges i Kotka Svenska Samskola.

Anmälning till grundskolan samt ansökan till eftermiddagsverksamheten

Grundskolan

Hösten 2020 börjar läroplikten för barn födda år 2013. Anmälan till första klass görs elektroniskt via Wilma.

Du hittar anmälningsblanketten på Wilma under rubriken ”Blanketter”. Fyll i blanketten och spara. Instruktioner finns här.

Vänligen kontakta skolbyrån om du är en ny invånare koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi / 040 710 4680.

Eftermiddagsverksamheten

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs ett och två (hösten 2020) sker också via Wilma  under rubriken ”Blanketter”. Fyll i och spara. Instruktioner finns här.

Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i april.

Eftermiddagsverksamheten

Läroplan för Pyttis svenska skola

Timfördelning

Pyttis svenska skola, arbets- och lovdagar 2019-2020

Pyttis svenska skola, arbets- och lovdagar 2020-2021

Pyttis svenska skolas elevers inneluftsundersökning

Rehtori
Sari Hakulinen
044 767 6640
sari.hakulinen@pyhtaa.fi
Toimistosihteeri (kasvatus ja koulutus)
Carita Liljeqvist
040 710 4680
carita.liljeqvist@pyhtaa.fi
Toimistosihteeri (kasvatus ja koulutus)
Johanna Niemimaa
040 512 9326
johanna.niemimaa@pyhtaa.fi
Huutjärven koulun kouluisäntä
Pasi Pirinen
040 351 7451
pasi.pirinen@pyhtaa.fi