Befolkningsskydd

Genom befolkningsskyddet upprätthålls räddningsverksamhetens beredskap inför undantagsförhållanden. För befolkningsskyddet ansvarar samma organisation som också i övrigt ansvarar för serviceproduktion i kommunen. Kommunen har utarbetat planer för beredskap, som efterföljs när situationen så kräver. Närmare uppgifter om befolkningsskyddet ges av kommunens avdelningschefer eller Kymmenedalens räddningsverk.