Hembygdsmuseum

Pyttis hembygdsmuseum grundades 1957. Idag finns det ungefär 3000 föremål och fotografier i dess samlingar.

Museets evenemang hittar Du i kommunens kalender

Tilläggsinformation: 
Pauliina Sakki
Kultur- och turismsekreterare
Pyttis kommun
0400 587 911
kulttuuri@pyhtaa.fi