Tekniknämnden

Till tekniknämnden hör 9 medlemmar och ersättare.

Tekniknämnden

Joas Timo, ordförande
Pöyhönen Jouko, viceordförande
Aksels Tuulikki
Helle Tiina
Jaakola Anna
Piispa-Jespars Seija
Rasi Jesse
Ukkonen Jarkko
Weppling Roger

Tekniknämndens tillsynssektion

Kulhelm Jarmo, ordförande
Viinanen Jari, viceordförande
Aksels Tuulikki
Metsola Anne
Teittinen Mika