Statusmeddelande

sort

Räddningsverket

Kymmenedalens räddningsverk

www.kympe.fi

Räddningsplaner

Kymmenedalens räddningsverk ger anvisning om uträttande av räddningsplaner. Mera information ges av räddningsverk.

www.kympe.fi

 

palotarkastaja
Eero Valojää
044 702 6215