Allmän intressebevakning

Den allmänna intressebevakningen är en service för personer som inte själva kan sköta sina ekonomiska ärenden på grund av ålderdom, sjukdom, minderårighet eller någon annan orsak, men vilkas ärenden måste skötas. Sådan service erhålls om personen inte på annat sätt kan få en privat intressebevakare att sköta sina ekonomiska ärenden.

Kontaktuppgifter:

Vuorikatu 5 C, 2:a våningen
48100 Kotka
kymanlaakso.edunvalvonta@oikeus.fi
tfn 029 565 3050