Allmän intressebevakning

Den allmänna intressebevakningen är en service för personer som inte själva kan sköta sina ekonomiska ärenden på grund av ålderdom, sjukdom, minderårighet eller någon annan orsak, men vilkas ärenden måste skötas. Sådan service erhålls om personen inte på annat sätt kan få en privat intressebevakare att sköta sina ekonomiska ärenden.

Allmän intressebevakning

Kontaktuppgifter:
Vuorikatu 5 C, 1:a våningen
48100 Kotka

kymanlaakso.edunvalvonta@oikeus.fi

tfn 029 565 2530