Social & hälsa

Pyttis hälsocentral

Huutjärventie 14
49220 Broby

Tidsbeställning tfn. 040 710 4725

Munhälsovård tfn. 040 7104 740

JOUR
Kymmenedalens centralsjukhus (22-08)

Kotkantie 41
48210 Kotka
tfn. 020 633 1000