Social & hälsa

Pyttis hälsocentral

Huutjärvivägen 14, 49220 Broby

tfn (05) 220 2015
avbokning via SMS +358 50 902 4023

Behovsbedömning och tidsbokning mån-tors kl. 8-19.45, dag före helgdag och fredag kl. 8-15.45

Tidsbokning för tandvård tfn (05) 220 2203
avbokning via SMS +358 50 902 4022
Behovsbedömning och tidsbokning mån-fre kl. 8-15

Kymmenedalens centralsjukhus

Kotkantie 41, 48210 Kotka

Akutjour 116 117

Akutjouren betjänar vid plötsliga hälsoproblem dygnet runt varje dag. Ring alltid först numret 116 117 innan du beger dig till jourmottagningen.

Växel 05 220 51

Social- och krisjour

tfn 040 509 5111

Barnskydd

Barnskyddets jour under tjänstetid, startteamet, tar emot anmälningar om barnskydd och kontakt med socialvårdslagen, ger konsultation till samarbetspartners och ansvarar för barnskyddsjour under tjänstetid. På väglednings- och rådgivningstelefonen ges lättillgänglig vägledning och rådgivning samt tjänstehänvisning gällande socialvårdslagens tjänster samt ärenden som rör barnskydd. I första hand anmälningar om barnskydd tas emot skriftligen, antingen per post eller med krypterad e-post, men vid behov kan anmälan göras också per telefon.

Telefonnummer: 05 220 6000 (kundrådgivning inom socialvården)
Tjänstetider: vardagar kl. 8–15.30
Adress: Satamatie 4 B, 5:e våningen, 49460 Fredrikshamn
E-post: alkutiimi.etela@kymenhva.fi

I akuta situationer, kontakta primärt social- och krisjouren tfn 040 509 5111 eller vid behov nödcentralen 112.