Social & hälsa

Pyttis hälsocentral

Huutjärventie 14
49220 Broby

Pyttis hälsostation tel. (05) 220 2015
SMS-avbokning +358 50 902 4023

Pyttis tandvård tel. (05) 220 2203
SMS-avbokning +358 50 902 4022

JOUR
Kymmenedalens centralsjukhus (22-08)

Kotkantie 41
48210 Kotka
tfn. 116 117