Vattenförsörjning

Pyttis kommun är delägare i Kymen Vesi Oy. Kunderna inom den kommunala vattenförsörjningen flyttade 1.1.2007 över till Kymen Vesi Oy.

Kontaktuppgifter: Kymen Vesi Oy.

Glesbygdens vattenärenden (såsom framtida vattenandelslag) sköts av arbetschef Ari Lonka tel. 044 767 6781.