Vattenförsörjning


Pyttis kommun är delägare i Kymen Vesi Ab. Kymen Vesi Ab:s verksamhetsområden är främst områden som är detaljplanerade. Utöver detta finns det fyra vattenandelssammanslutningar i Pyttis - Pyttis vattenandelssammanslutning, Hästholms vattenandelssammanslutning, Vanhaniemi vattenandelssammanslutning och Etelä-Elimäki vattenandelssammanslutning.

Kymen Vesi Ab Malminkatu 16 48600 KOTKA info@kymenvesi.fi 05 2341