Työpajatoiminta

Pyhtään nuorilla on mahdollisuus hakeutua Rannikkopajoille, jotka järjestävät nuorten työpajatoimintaa.

Rannikkopajat   

Rannikkopajat ovat nuorten työpaikka ja ne ovat Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän toimintaa. Toimintaa rahoittavat myös kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat, kuten Pyhtää, jonka nuorille on varattu paikkoja työpajoilta. 

Nuorten työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Nuorten työpajatoiminta on osa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyä nuorten sosiaalista vahvistamista ja se toteuttaa osaltaan nuorisotakuuta. Nuorten työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämätaitoja. Valmentamisen menetelmiä voi olla työ-, työelämä,- yksilö- ja ryhmävalmennus. 

Rannikkopajoille hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Haku tapahtuu ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi.
Työpajoilla on pajaohjaajan lisäksi yksilövalmentaja, jolta saa tarvittaessa ohjausta ammatin valinnassa.

Työpajoilla on työvalmentajan lisäksi yksilövalmentaja, jolta saa tarvittaessa ohjausta ammatin valinnassa.

Rannikkopajoilla on toimipistettä: Kotkassa (Ekamin kampuksella ammatiilliset valmennus yksiköt, Lounaskahvilat Yhteisötalo Mesissä ja Puuvenekeskuksessa), Haminassa Ekamin kampuksella ja Virolahdella Virojoen keskustassa (Rajapaja).


Kotkan alueella toimivat valmennusyksiköt:

Kädentaito
Lounaskahvila Kalaranta
Lounaskahvila Messi
Puu ja remontti
Media- ja digipalvelu
Taide

Kuntouttava työtoimintaa ammatillisissa yksiköissä (35-v.) ja starttivalmennuksessa (29 v.)

Haminan valmennusyksikkö:
Pinta ja remontti

Virojoella:
Rajapaja

Lisätietoja rannikkopajat
Facebook: Rannikkopajat