Revisionsnämnden

Revisionsnämnden väljs för att revidera kommunens förvaltning och ekonomi under de år som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Nämnden har fem medlemmar.

Revisionsnämnden

Yrjölä Reijo, Ordförande
Kujala Marko, Vice ordförande
Björkqvist Camilla
Huhtinen Erkki
Pulkkinen Virpi