Revisionsnämnden

Revisionsnämnden väljs för att revidera kommunens förvaltning och ekonomi under de år som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Nämnden har fem medlemmar.

Revisionsnämnden 1.6.2017-31.5.2021

Yrjölä Reijo, Ordförande
Aksels Tuulikki, Vice ordförande
Rakel Nyström
Metsola Anne
Pöyhönen Jouko