Avfallshantering

I Pyttis måste alla bostadsfastigheter anslutas till den organiserade avfallstransporten. Fastighetens ägare kan göra upp ett avtal om avfallstransport direkt med det företag han eller hon önskar.

För övervakning och tillståndsärenden när det gäller avfallshanteringen ansvarar Kotka stads miljöcentral, tfn 05 2341.

 

Mottagning och hantering av avfall

Pyttis kommun är delägare i Kymenlaakson Jäte Oy, som ansvarar för hanteringen av avfall i Pyttis. Ytterligare information om Kymenlaakson Jäte Oy får du på adress www.kymenlaaksonjate.fi eller asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi och per telefon 05 744 3400 och 05 744 3474. Ärade läsare-del och avfallsbestämmälser på svenska: http://www.kymenjatelautakunta.fi/saadokset

Enskilda kommuninvånare kan också föra sitt avfall till Heinsuo avfallsstation. Heinsuo tar emot sorterat avfall, nyttoavfall, el- och elektronikskrot, rent trämaterial, ris och kvistar samt problemavfall. Telefonnumret till Heinsuo avfallsstation är 05 220 1056. Avfallsstationen är öppen om måndagar kl 8–19.30, från tisdag till torsdag kl 8-15.30 och fredag kl 8–17.