Avfallshantering

I Finland måste alla bostadsfastigheter anslutas till den organiserade avfallstransporten.

För övervakning och tillståndsärenden när det gäller avfallshanteringen ansvarar Kotka stads miljöcentral, tfn 05 2341.

Mottagning och hantering av avfall

Pyttis kommun är delägare i Kymenlaakson Jäte Oy, som ansvarar för hanteringen av avfall i Pyttis. Ytterligare information om Kymenlaakson Jäte Oy får du på adress www.kymenlaaksonjate.fi eller asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi och per telefon 05 744 3400 och 05 744 3474. Avfallsbestämmälser på svenska: http://www.kymenjatelautakunta.fi/saadokset

Enskilda kommuninvånare kan också föra sitt avfall till Jumalniemi avfallsstation. Jumalniemi avfallstation tar emot sorterat avfall, nyttoavfall, el- och elektronikskrot, rent trämaterial, ris och kvistar samt problemavfall. Telefonnumret till Jumalniemi avfallsstation är 05 220 1056.