Företagstomter

Utrym för att agera

Kommunen har tomter som planerats för företagsverksamhet i Kyrkby, Kumpula och Broby. Tomterna i Kyrkby och Broby ligger nära motorväg E18.

hallintojohtaja
Tommi Koskinen
046 922 8207
tommi.koskinen@pyhtaa.fi