Företagstomter

Utrym för att agera

Kommunen har tomter som planerats för företagsverksamhet i Kyrkby, Kumpula och Broby. Tomterna i Kyrkby och Broby ligger nära motorväg E18.

kunnanjohtaja
Terhi Lindholm
040 6708 222
terhi.lindholm@pyhtaa.fi