Företagstomter

Utrym för att agera

Kommunen har tomter som planerats för företagsverksamhet i Kyrkby, Kumpula och Broby. Tomterna i Kyrkby och Broby ligger nära motorväg E18.

Kunnanjohtaja
Jouni Eho
044 767 6674
jouni.eho@pyhtaa.fi
Tekninen johtaja
Janne Kaulio
044 357 5503
janne.kaulio@pyhtaa.fi