Bokbussen

Bokbussen kör sin runda i Pyttis varannan fredag

 

Tidtabellen:

Hirvikoski skola 8.45 - 9.05
Daghemmet Touhula 9.25 - 9.40
Servicehuset vid Prästgårdsvägen 9.45 - 10.05
Stor-Abborfors skola 10.10 - 10.35
Pyttis svenska skola 10.45 - 11.10
Daghemmet Mukava 10.25 - 11.40
Daghemmet Taikametsä 11.45 - 12.00

 

Våren 2020:

10.1. | 24.1. | 7.2. | 21.2. | 6.3. | 20.3. | 3.4. | 17.4. | 24.4. | 15.5.

OBS! På grund av coronaviruset har bokbussens tjänster avbrutits från och med 17.3.