Boende

Naturnära boende i Pyttis

I Pyttis bor invånarna glest och naturnära också i planlagda områden. Det populäraste sättet att bo är i egnahemshus, men också radhusboende blir allt populärare. Det finns också höghuslägenheter i kommunen.

Med hjälp av planläggningen ser vi till att det finns ett tillräckligt stort utbud av tomter och att tillräckligt med trivsamma grönområden blir kvar i de planlagda områdena. Grönområdenas uppgift är att bevara områdenas närhet till naturen och förhindra alltför tät bebyggelse samt att fungera som buffertzoner mot andra bostadsområden.