Ekonomi

Framåt med goda tillgångar

Budgeten och ekonomiplanen, som fullmäktige godkänner årligen, är de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten. Budgeten godkänns för ett år i sänder och ekonomiplanen för tre år, så att ekonomiplanens första år är detsamma som budgetens.