Poikkeaminen

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Tekniikkalautakunnan alainen valvontajaosto voi myöntää erityisestä syystä poikkeamisen rakentamista koskevista määräyksistä.

Rakennusoikeuden ylitys edellyttää alueellisen ympäristökeskuksen ratkaisua tai asemakaavan muuttamista.

Poikkeamislupahakemuslomakkeita on noudettavissa kohdasta rakennusvalvonnan lomakkeet tai rakennusvalvontatoimistosta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja p. 044 767 6831 tai sähköposti etunimi.sukunimi@pyhtaa.fi