Siltakylän E18 liittymän asemakaavan laajennus

Siltakylän E18 liittymän asemakaavalaajennus on tullut voimaan.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan yleiskaavan mukaisen työpaikkojen, kaupan ja palveluiden alueen toteuttaminen.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 11.5.-9.6.2022

Ehdotus nähtävillä 24.8.-22.9.2023

Hyväksyminen 13.11.2023 §43

Kaava lainvoimainen 28.12.2023

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi ja kaavoittaja Laura Poutamo, Tengbom Oy, 040 752 3907, laura.poutamo@tengbom.fi.

Kaava-asiakirjoihin voit tutustua osoitteessa karttapalvelu.kotka.fi.