Välfärdsnämnden

Välfärdsnämden har 9 medlemmar och ersättare. Eftersom kommunen är tvåspråkig delas nämnden i två sektioner enligt språk.

Lakso-Adamsson Riitta, Ordförande
Salama Jane, Vice ordförande
Hopeasaari Tuomo
Kettunen Mira
Koski Max
Kujala Marko
Nurmiranta Ilkka
Tamminen Lea
Sonntag Maria

Finskspråkiga sektionen

Rasi Jesse, puheenjohtaja
Kettunen Mira, varapuheenjohtaja
Ahtiainen Joonas
Paavola Erja
Töytäri Pasi

Svenskspråkiga sektionen

Helle Tiina, puheenjohtaja
Salama Jane, varapuheenjohtaja
Kumpulainen Hannu
Lehtinen Toni
Ögård Tom