Välfärdsnämnden

Välfärdsnämden har 9 medlemmar och ersättare. Eftersom kommunen är tvåspråkig delas nämnden i två sektioner enligt språk. Till nämnden för mandatperioden 1.6.2017-31.5.2021 valdes:

Tjeder Sari, Ordförande
Halme Seija, Vice ordförande
Almgren Mikko
Anttila Juhani
Arvila Katri
Björkqvist Camilla
Meling-Tynkkynen Monika
Pöyhönen Jouko
Saarinen Sami

Finskspråkiga sektionen

Luukkainen Raimo, puheenjohtaja
Laakso Paula, varapuheenjohtaja
Hono Anssi
Luukkainen Heli
Paavola Erja

Svenskspråkiga sektionen

Björkqvist Camilla, puheenjohtaja
Koski Max, varapuheenjohtaja
Aksels Tuulikki
Rosenblad Solveig
Tjeder Ole