Kulturstigen

Kulturstigens program:

Åk 1. Litteratur 
Åk 2. Musik
Åk 3. Hembygden
Åk 4. Konst
Åk 5  Historia
Åk 6  Teater och dans
Åk 7  Film / Moving Image
Åk 8. Utfärd till Helsingfors (Ateneum, Nationalmuseum osv.)
Åk 9. Kulturpass i Kymmenedalen

Tilläggsinformation: 
Pauliina Sakki
Kultur- och turismsekreterare
Pyttis kommun
0400 587 911
kulttuuri@pyhtaa.fi