Beslutsfattande & deltagande

För beslutsfattandet i kommunen svarar fullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna. Till fullmäktiges uppgifter hör att ge strategiska linjeringar som grund för beslutsfattandet. Kommunstyrelsen och nämnderna sköter kommunens verksamhet enligt fullmäktiges linjering.

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

15.1.2024
29.1.2024
12.2.2024
4.3.2024
25.3.2024
8.4.2024
22.4.2024
6.5.2024
20.5.2024
3.6.2024
12.8.2024
26.8.2024
16.9.2024
7.10.2024
21.10.2024
4.11.2024
18.11.2024
2.12.2024

Fullmäktiges sammanträden 2024

5.2.2024
15.4.2024
10.6.2024
2.9.2024
11.11.2024
9.12.2024