Beslutsfattande & deltagande

För beslutsfattandet i kommunen svarar fullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna. Till fullmäktiges uppgifter hör att ge strategiska linjeringar som grund för beslutsfattandet. Kommunstyrelsen och nämnderna sköter kommunens verksamhet enligt fullmäktiges linjering.

Kommunstyrelsens sammanträden 2020

20.1.2020 8.6.2020  
3.2.2020 10.8.2020  
17.2.2020 31.8.2020  
9.3.2020 21.9.2020  
23.3.2020 12.10.2020  
20.4.2020 26.10.2020  
4.5.2020 9.11.2020  
25.5.2020  
7.12.2020  
     

 

Fullmäktiges sammanträden 2020

10.2.2020
27.4.2020
15.6.2020
7.9.2020
16.11.2020
14.12.2020