Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar och tar slut när fullmäktiges mandatperiod byts. Till kommunstyrelsen hör 9 ledamöter och ersättare till dem. Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige. Kommunstyrelsens medlemmar:

Kurki Aleksi, Ordförande
Lehto Raul, Vice Ordförande
Aksels Tuulikki
Helle Tiina
Huovila Kari
Paavola Erja
Rasi Jesse
Rosqvist Kim
Salama Jane