Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar och tar slut när fullmäktiges mandatperiod byts. Till kommunstyrelsen hör 9 ledamöter och ersättare till dem. Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige. Kommunstyrelsens medlemmar under mandatperioden 1.6.2019-31.5.2021 är:

Metsola Jyrki, Ordförande
Lehto Raul, Vice Ordförande
Helle Tiina
Huovila Kari
Liimatainen Mervi
Paavola Erja
Rosqvist Kim
Söderholm Jukka
Turunen Riikka