Statusmeddelande

sort

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar och tar slut när fullmäktiges mandatperiod byts. Till kommunstyrelsen hör 9 ledamöter och ersättare till dem. Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige. Kommunstyrelsens medlemmar under mandatperioden 1.6.2019-31.5.2021 är:

Metsola Jyrki, Ordförande
Lehto Raul, Vice Ordförande
Helle Tiina
Huovila Kari
Liimatainen Mervi
Paavola Erja
Rosqvist Kim
Söderholm Jukka
Turunen Riikka

 

 

Varapuheenjohtaja
Raul Lehto
0400 479 869
raul.lehto@pyhtaa.fi
Erja Paavola
040 848 5073
erja.paavola@pyhtaa.fi
Puheenjohtaja
Jyrki Metsola
0400 427 796
jyrki.metsola@pyhtaa.fi
Mervi Liimatainen
045 625 8515
mervi.liimatainen@pyhtaa.fi
Riikka Turunen
041 564 9570
riikka.turunen@pyhtaa.fi
Kari Huovila
050 336 4140
kari.huovila@pyhtaa.fi
Jukka Söderholm
0400 656 514
jukka.soderholm@pyhtaa.fi
Tiina Helle
040 583 3755
tiina.helle@pyhtaa.fi
Kim Rosqvist
0500 551 643
kim.rosqvist@pyhtaa.fi