Landskapsplanen

Kymmenedalens förbund ansvarar för landskapsplanläggningen

Kymmenedalens förbund är en lagstadgad samkommun som ansvarar för landskapsplanläggningen i Kymmenedalen.

Miljöministeriet fastställde en regionplan för Kymmenedalen 19.6.2001. Kymmenedalens landskapsplan godkändes i landskapsfullmäktige 12.6.2006.

Mera information finner du på Kymmenedalens förbunds internetsidor.