RIKSDAGSVALET 2019 I PYTTIS

Befolkningscentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder det senast 21.3.2019 till de röstberättigade, vilkas adress är känd. Röstningskortet ombeds att sparas och uppvisas på röstningsstället för att underlätta röstningen.