Medborgarinstitut

Lovisa svenska medborgarinstitut (Mi) ordnar öppen universitetsundervisning, examensinriktad utbildning, grundläggande konstundervisning, utvecklings- och serviceverksamhet samt rekreations- och intressebetonad utbildning. Instituten ordnar kurser och utbildning även i avtalskommunerna Lappträsk och Pyttis.

Lovisa svenska medborgarinstitut

Temmes-Silvonen Eija, rektor, medborgarinstitut, tfn 0440 555 251

Blanketter