Säkerhet och ordning

Säkerhet och allmän ording

Allmänt nödnmummer 112

Nödnumret 112 fungerar överallt i EU.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Det är viktigt att veta sin position, när man ringer ett nödsamtal. Gatuadress och kommun är den viktigaste positionsuppgiften i en nödsituation. Det är viktigt att ta reda på de exakta adress- eller koordinatuppgifterna på förhand, särskilt i fråga om fritidsbostäder. Man kan också skaffa sig 112 Finland -positioneringsprogram.

http://www.112.fi/sv/nodnumret_112

Giftinformationscentralen

Öppet 24 timmar i dygnet
09 471 977 tai 09 4711 (växel)

Veterinär jour vid nödfallen  0600 15253
veckodagar kl 16:00 – 08:00 och veckoslut