Kirkonkylän asemakaavojen osittainen kumoaminen

Kirkonkylän asemakaavojen osittainen kumoaminen on tullut vireille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 21.9.-13.10.2023 osoitteessa pyhtaa.fi/kaavoitus sekä sovittaessa Pyhtään kunnanvirastolla. (MRL § 62 ja 63, MRA § 30).

Mielipiteet asemakaavasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Asemakaavojen kumoamisen tarkoituksena on selkeyttää asemakaavatilannetta, jolloin asemakaavayhdistelmä antaa todenmukaisemman kuvan Pyhtään kirkonkylän kaavatilanteesta.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 21.9.-13.10.2023

Kaavaehdotus tulossa syksyllä 2024

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa: Arja Sippola, FCG, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi

Kaava-asiakirjoihin voit tutustua osoitteessa karttapalvelu.kotka.fi.