Huutjärvenpuiston asemakaava

Siltakylään, Huutjärventien ja Hirventien varrelle on käynnistetty asemakaavamuutos.

Asemakaavan tarkastelualue on Pyhtään Siltakylässä Huutjärven eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Huutjärventiehen, idässä Hirventiehen, etelässä metsäisen alueen poikki kulkevaan ojaan, sekä lännessä Karhuntiehen. Alueen laajuus on noin 4,8 ha. Kaavarajausta tarkennetaan tarvittaessa.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja virkistysalueen laadukas kehittäminen ja laajentaminen. Alueen suunnittelussa kiinnitetään huomiota etenkin ympäristön viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja taajamakuvalliseen ilmeeseen. Asemakaavatyötä ohjaa Keskustaajaman osayleiskaava.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos 25.1.-16.2.2024

Ehdotus tulossa syksyllä 2024

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Kaava-asiakirjoihin voit tutustua myös osoitteessa karttapalvelu.kotka.fi.

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, laura.lahti@pyhtaa.fi, 0503456495 ja kaavakonsultti Jarkko Kukkola, jarkko.kukkola@ramboll.fi, 0405175793.