Lentokentän asemakaava

Lentokentän asemakaava on luonnosvaiheessa.

Kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 1.12.-21.12.2022 osoitteessa pyhtaa.fi/kaavoitus sekä sovittaessa Pyhtään kunnanvirastolla. (MRL § 62 ja 63, MRA § 30).

Mielipiteet asemakaavasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, puh. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi ja kaavoittaja Arja Sippola, FCG, puh. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi.

Karttaa klikkaamalla pääset tutustumaan kaava-asiakirjoihin.