Huutjärvenpuiston asemakaava

Siltakylään, Huutjärventien ja Hirventien varrelle on käynnistetty asemakaavamuutos.

Asemakaavan tarkastelualue on Pyhtään Siltakylässä Huutjärven eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Huutjärventiehen, idässä Hirventiehen, etelässä metsäisen alueen poikki kulkevaan ojaan, sekä lännessä Karhuntiehen. Alueen laajuus on noin 4,8 ha. Kaavarajausta tarkennetaan tarvittaessa.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuin- ja virkistysalueen laadukas kehittäminen ja laajentaminen. Alueen suunnittelussa kiinnitetään huomiota etenkin ympäristön viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja taajamakuvalliseen ilmeeseen. Asemakaavatyötä ohjaa Keskustaajaman osayleiskaava.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos syksy 2023

Ehdotus

Hyväksyminen

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, laura.lahti@pyhtaa.fi, 0503456495 ja kaavakonsultti Jarkko Kukkola, jarkko.kukkola@ramboll.fi, 0405175793.