Hinkapyölin, tilan Strandborg, ranta-asemakaava

Hinkapyölin, tilan Strandborg, ranta-asemakaava on ehdotusvaiheessa

Hinkapyölin, tilan Strandborg, ranta-asemakaava on käynnistetty maanomistajan pyynnöstä, kunnanjohtajan päätöksellä 31.8.2022 8/2022§.

Ranta-asemakaava on tarkoitus laatia Pyhtään Hinkapyölissä sijaitsevalle tilalle 624-402-1-73 Strandborg. Kaavan tavoitteena on osayleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen sekä rakennusoikeuden jäsentäminen suunnitellun rakentamisen mahdollistamiseksi.

Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 02.01.-31.01.2023 osoitteessa.pyhtaa.fi/kaavoitus sekä sovittaessa Pyhtään kunnanvirastolla. (MRL § 62 ja 63, MRA § 30).

Muistutukset ranta-asemakaavasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, puh. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi, sekä Anna Parkatti, Arkab Oy, puh. 040 757 5959, anna@arkab.

Karttaa klikkaamalla pääset tutustumaan kaava-asiakirjoihin