Lentokentän asemakaava

Asemakaavoitus on käynnistetty kunnanjohtajan päätöksellä 8.3.2022 § 3/2022.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle pääosin lentotoimintaa palvelevia korttelialueita ja sisäisiä kulkuyhteyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävänä 22.9.-21.10.2022 osoitteessa hankepalvelu.pyhtaa.fi sekä sovittaessa Pyhtään kunnanvirastolla. (MRL § 62 ja 63, MRA § 30). Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Lisätietoja antaa: elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi, sekä kaavoituskonsultti Maria Ouni, FCG, puh. 041 730 8490, maria.ouni@fcg.fi.

Karttaa klikkaamalla pääset tutustumaan nähtävilläoleviin asiakirjoihin.