Lentokentän asemakaava

Lentokentän asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.9.2023 §31.

Kaavamuutoksen tavoitteena on määritellä lentokenttätoimintaa palvelevien rakenteiden sijoittuminen toiminnassa olevalle lentokenttäalueelle sekä luoda edellytykset alueen kehittämiselle sekä lentokenttää tukeutuvien toimintojen monipuolistumiselle.

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo 8.3.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.-21.10-2022

Luonnos 01.-21.12.2022

Ehdotus 23.2.-24.3.2023

Hyväksyminen 4.9.2023 §31 (Hyväksymispäätöksestä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja asia on oikeuden käsittelyssä)

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa elinvoimapäällikkö Laura Lahti, puh. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi ja kaavoittaja Julia Virkkala, FCG, puh. 040 086 2592, julia.virkkala@fcg.fi.