Service

Avfallsservice för fritidsbostäder

Kommunen har en avfallsservice som grundar sig på avtal, varvid fastigheterna kan beställa avfallstransport av ett avfallstransportbolag. För stugor ute i skärgården har Kymenlaakson Jäte arrangerat låsbara gemensamma avfallskärl.

Avgifter och ytterliga information www.kymenlaaksonjate.fi