Työpajatoiminta

Pyhtään nuorilla on mahdollisuus hakeutua Rannikkopajoille, jotka järjestävät nuoten työpajatoimintaa.

Rannikkopajat   

Rannikkopajat ovat nuorten työpaikka ja ne ovat Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän toimintaa. Toimintaa rahoittavat myös kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat, kuten Pyhtää, jonka nuorille on varattu paikkoja työpajoilta. 

Nuorten työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Nuorten työpajatoiminta on osa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyä nuorten sosiaalista vahvistamista ja se toteuttaa osaltaan nuorisotakuuta. Nuorten työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämätaitoja. Valmentamisen menetelmiä voi olla työ-, työelämä,- yksilö- ja ryhmävalmennus. 

Rannikkopajoille hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Haku tapahtuu ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi.
Työpajoilla on pajaohjaajan lisäksi yksilövalmentaja, jolta saa tarvittaessa ohjausta ammatin valinnassa.

Rannikkopajoilla on neljä toimipistettä: Kotkassa (Suuris), Karhulassa (Karhu), Haminassa (Ankkuripaja) ja Virojoella (Rajapaja).
Kotkan alueella toimii:
Tekstiilipaja
Keittiöpaja
Puutyöpaja
ATK-paja
Taide- ja mediapaja
Työpalvelupaja
Starttipaja
4- paja

Haminan alueella:
Kodinpaja
Talkkaripaja

Virojoella:
Rajapaja

Lisätietoja rannikkopajat
Facebook: Rannikkopajat